Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

SapereAude
16:05
8287 5b58 390
Reposted fromGIFer GIFer
SapereAude
16:05
8296 f352 390
Reposted fromGIFer GIFer
SapereAude
16:02
3515 46b5 390
Reposted fromxawery xawery viapareidolie pareidolie
SapereAude
16:01
Nie wiem czego chcę od życia, ale chcę tego bardzo mocno. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

January 23 2020

SapereAude
21:27
8578 cf2a 390
Reposted frompiehus piehus viamemez memez
SapereAude
20:50
8298 3b57 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
SapereAude
20:43
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
SapereAude
20:40
0447 4f22 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viajodynaa jodynaa
SapereAude
20:39
0895 bf91
Reposted fromGIFer GIFer
SapereAude
20:39
1106 2d41 390
Reposted fromGIFer GIFer
SapereAude
20:39
1364 0f61 390
Reposted fromGIFer GIFer
SapereAude
20:39
1740 e4c1 390
Reposted fromGIFer GIFer

January 19 2020

SapereAude
10:38
0804 a81f 390
Reposted fromverronique verronique vianaiwna naiwna
SapereAude
10:20
8771 60c5 390
Reposted from4777727772 4777727772 viahands hands
SapereAude
10:20
8264 0106 390
Reposted from4777727772 4777727772 viahands hands
SapereAude
10:20
SapereAude
10:19
SapereAude
10:19
7827 0d17 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
10:13
0246 4ec4 390
SapereAude
10:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl