Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

12:40
0242 110a 390
Reposted fromkimik kimik viastrzepy strzepy
12:37
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

12:36
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
12:36
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
12:36
5576 fdab 390
12:35
12:30
09:53
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapersona-non-grata persona-non-grata
09:52
09:51
6214 5d5c 390
09:51
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMaryiczary Maryiczary

July 19 2017

21:19
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viadepressiverealism depressiverealism
21:04
3236 67aa 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastrzepy strzepy
20:47
ciekawie się boli w rytm Sinatry.
20:36
śmiej się pijaku

July 16 2017

20:46
kształcę swoją osobowość i bardzo próbuję stworzyć model siebie bardzo pozytywnej.
Reposted byoversensitive oversensitive
20:44
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viapareidolie pareidolie
20:39
"Marzyła tylko o tym, żeby pójść z nim teraz do łóżka. Nie po seks. Po to, by się wtulić, poczuć znajome ciepło, po to by się wygadać i poczuć choć trochę lżej. On chwyciłby ją pod piersiami i przyciągnął, a potem dotknął sercem do jej serca. (...)
— Alice Bloom
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
20:39
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
20:38
4963 f284 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl