Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

17:32

July 24 2017

12:43
5508 5101 390
Reposted fromidiod idiod viastrzepy strzepy
12:42

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viazabka zabka
12:41
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viatuniktnic tuniktnic
12:40
0555 e770 390
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
12:40
0242 110a 390
Reposted fromkimik kimik viastrzepy strzepy
12:37
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

12:36
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
12:36
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
12:36
5576 fdab 390
12:35
12:30
09:53
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapersona-non-grata persona-non-grata
09:52
09:51
6214 5d5c 390
09:51
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMaryiczary Maryiczary

July 19 2017

21:19
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viadepressiverealism depressiverealism
21:04
3236 67aa 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastrzepy strzepy
20:47
ciekawie się boli w rytm Sinatry.
20:36
śmiej się pijaku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl