Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

19:51
19:46
19:45
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad vianaiwna naiwna

June 20 2017

19:20
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaMezame Mezame
19:19
3062 047e 390
pedestrian
Reposted fromsponzy sponzy viapanpancerny panpancerny
19:19
4476 7c3b 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viasarazation sarazation
19:18
19:18
3850 1c1e 390
Reposted frombukazla bukazla viazdzir zdzir
19:12
7015 7e52 390
Reposted fromBotwinka Botwinka viahormeza hormeza
19:11
3659 30b4 390
Reposted fromqb qb viarudosci rudosci
18:56
2270 7fd4 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahormeza hormeza
18:50
3910 76af 390
the best way of travelling <3
18:48
1570 74a8 390
Reposted fromu-dit u-dit viaeibhlin84 eibhlin84
18:46
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
18:44
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
16:40
6378 28bc 390
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaoversensitive oversensitive
16:40
16:39
16:33
4174 3698 390
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr
16:23
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl