Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

19:43
2188 5242 390
19:43
1912 f4f3 390
Reposted fromdjahnee djahnee viastrzepy strzepy
19:43
2321 3d07 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy

June 16 2017

18:44
18:35
OGŁOSZENIE (prawie)MATRYMONIALNE

Czy czyta to jakaś persona z Łodzi bądź jej okolic?
Czy ktoś ma ochotę na spotkanie w trakcie mojego pobytu w tym prawie zacnym mieście?

Jestem tam do 27 czerwca, jadę sama, toteż miło mi będzie z kimś wymienić parę zdań albo chociaż spojrzeń.
Reposted byMaryiczary Maryiczary

June 15 2017

21:23
0672 7cf8 390
Księżycowe miasto, Tomasz Sętowski

gdzieś w Dubaju szejk stworzył hotel inspirując się bodajże tym właśnie obrazem
Reposted bystrzepyPeconoversensitiveheinousBadylMaryiczary
21:14
0663 8d55 390
Władysław Podkowiński - Marsz żałobny Chopina, 1894

ostatni, niedokończony obraz jego
Reposted byMaryiczaryxwyczesanagitarax3u3aPorannyciarkamaardhundNicTuPoMniedimerjanealicejonesNajadazoriakisstheskysuicideisselfexpression
21:10
"każda rodzynka to smutna historia winogrona, które nie zostało winem"
Reposted byoversensitive oversensitive
21:05

June 12 2017

20:37
20:37
7747 d74c 390
A tutaj lubiłem chodzić na spacery.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:36
1061 93b3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
20:36
0535 1b9e 390
H.Cartier Bresson. Washington
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
07:07
07:06
8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy
06:57
Albo gdy chciałbym do kogoś napisać, ale on nie ma żadnego kontaktu na swojej zupie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 11 2017

22:07
"Pan Bóg ma router i hasło do Wi-Fi podaje tylko dobrym ludziom"
17:01
1791 411d 390
Pęk fioletowych melancholii. Jaka szkoda, że bzy tak krótko kwitną, prawda?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
17:00
I chociaż nieraz traci się umiejętność rozmowy, to nigdy nie traci się potrzeby kontaktu z człowiekiem. tak myślę, albo coś koło tego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
12:14
9119 490a 390
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl