Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

20:52
9816 369e
Jean Simmons...
19:57
9395 5f69 390
Reposted fromHardcores Hardcores vialetshavesex letshavesex

June 28 2019

12:28
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams
12:27
4862 4535 390
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
12:27
5568 5eae 390
12:26
12:24
5724 7ca6 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
12:24
5725 d305 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
12:21
Reposted fromFlau Flau vianaiwna naiwna
11:21
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie

June 26 2019

21:05
1319 c46e 390
Reposted fromteijakool teijakool viaLanou Lanou
17:54
4204 07fa 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazziee jazziee
17:51
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viapersona-non-grata persona-non-grata

June 25 2019

14:59
14:57
3204 f52a 390
Sama należałam do "subkultury nicminiepomoże&nicsięniedazrobić" i bardzo polecam z niej wyjść, bardzo się żałuje lat przebywania w niej.

Są naturalnie okoliczności, w których psycholog ani psychiatra nie pomogą:
- nie chcesz żeby pomogli
- jesteś tak głęboko przekonany, że nie są w stanie pomóc, że aż Ci się robi odwrotne placebo
- trafiasz na niekompetentne buły
- trafiasz na nieodpowiednią terapię
- pewnie jakieś jeszcze.

Stop it, get some help.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 23 2019

20:27
1276 713e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
20:26
6607 f3f7 390
Reposted fromtgs tgs viawishyouwerehere wishyouwerehere
20:26
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
20:26
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl