Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

20:14
znów kocham ludzi mimo świadomości jacy są, każdy powinien być ojojany
cieszę się, że miłość daje mi tyle siły, że chcę wszystkich ojojać i chcę szerzyć radość
20:11
słuchajcie słuchajcie
sesja i w ogóle mnóstwo pracy
i miłość
i ludzie
i emocje
i wartowartowarto!

May 15 2018

22:27
17:51
17:47
7599 4e41 390
Reposted fromGIFer GIFer
17:47
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viamoomins moomins

May 10 2018

15:09
0533 2cb0 390
Reposted frombudas budas viastrzepy strzepy
13:46
1293 44ea 390
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viastrzepy strzepy
13:46
1297 a215 390
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viastrzepy strzepy
13:45
7955 36ab 390

May 08 2018

06:17
6304 a6fe 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viastrzepy strzepy
06:16
5244 6281 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
06:16
7579 db9b
Reposted fromGIFer GIFer
06:16
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain

May 06 2018

12:00
5764 2442 390
sunrise in warsaw 6.5.18

spontaniczność.
to słowo jest zbyt długie, nie zawiera się w nim emocjonalność, jaką niesie.

swoją drogą Państwo na zdjęciu ze sobą będą!
zabójczo czuć było w powietrzu ich razem.
11:56
4374 c002
Reposted fromzungud zungud viastrzepy strzepy
11:56
"Jeżeli przeżywamy silne emocje, a w naszym umyśle panuje zamęt, szukamy innych ludzi. Potrzeba budowania więzi, komunikowania się i bycia zrozumianym, gdy życie staje się trudne - to potrzeba uniwersalna."
David Howe "Empatia"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
11:55
7904 ec7e 390
Reposted fromtichga tichga viawishyouwerehere wishyouwerehere
11:55
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
11:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl