Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

06:45
7441 a225 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamanartist iamanartist
06:43
9017 a9e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
06:24
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
06:24
06:23
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
06:23
0919 7829 390
06:22
06:21
5200 1a49 390
06:19
5241 f012 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
06:19
4312 7c06 390
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

September 17 2018

12:07
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
12:06
11:21
11:20
11:20
11:14
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
11:12
1895 c600 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viastrzepy strzepy
06:48
4719 6e18
wpadł mi ten wpis z 2014 roku teraz w oko.

wiecie, jestem teraz w sytuacji, gdzie kocham człowieka na odległość i on kocha mnie, kochamy się. ale odległość jest męcząca, odległość jest wyzwaniem, nie zawsze da się ją przetrwać, gdy codziennie z tyłu głowy masz "jego/jej tu ciągle nie ma... MOŻE BYĆ A NIE MA"
rozsądnym podejściem, gdy Cię coś męczy jest pozbyć się tego. ale czy to w ogóle jest możliwe kiedy kogoś kochasz? kiedy ta osoba kocha Ciebie? kiedy jedyne powody, dla których mielibyście dać sobie spokój, nie są w Waszej relacji tylko w odległości?
ja to wiem, on to wie. jak odległość przeleje czarę goryczy, to trzeba podjąć decyzję.
przeraża mnie to. w głębi siebie wiem, że można to przetrwać jeśli prowadzi do momentu, gdzie uda się być razem, uda się kreować własną rzeczywistość razem.

ryzykowna gra.

najbardziej ryzykowna emocjonalnie gra w jakiej biorę udział.
i wraca do mnie wpis z 2014 roku.
wiem, że podejmę tę grę niezależnie od jej wyniku, w końcu gram z nim razem w drużynie.
żałowałabym, że nie spróbowałam.

(trzymajcie kciuki)

September 16 2018

12:53
4043 f961 390
Reposted fromHeadbanger Headbanger
12:42
4133 3761 390
Reposted fromtotal1ty total1ty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl