Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

19:48
5281 5521 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:47
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viazabka zabka
19:41
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viapersona-non-grata persona-non-grata

November 08 2018

08:03
2410 60c3 390
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viastrzepy strzepy
08:02
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
08:01
 

November 06 2018

06:58

November 04 2018

21:30
9057 c08b 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy
21:29
1177 b022 390
Reposted fromreperkusje reperkusje viastrzepy strzepy
20:54
8911 cc78 390
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
20:48
i'll turn into beautiful babushka <3
20:46
9890 6bde 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:46
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
20:46
9899 d758 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:40

Vi Veri Veniversum Vivus Vici

Mocą prawdy żyjąc, żywy podbiłem wszechświat
16:48
5813 73de 390
16:48

October 30 2018

15:35
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
15:17
8496 4bef 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viastrzepy strzepy

October 26 2018

20:22
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl