Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

21:14
7821 d993 390
Reposted fromSenyia Senyia viamems mems
21:13Reposted fromjaneausten janeausten viamems mems
20:36
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viaMonia94 Monia94
19:39
0457 eff6 390
Reposted frommyrla myrla viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:34
7636 f255 390

October 17 2017

20:37
4267 aa28 390

positive-memes:

Me vs. “Other Girls”

20:31
0505 f14e 390
Reposted frommyrla myrla viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:26
0310 b7dc 390

steampunktendencies:

The Steam.pug by Robin Latkovich

Reposted fromthetemple thetemple viastrzepy strzepy

October 16 2017

19:57

(...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)

— Bohumil Hrabal ,,Zbyt głośna samotność"
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialivhanna livhanna
19:57
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
19:57
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina vialivhanna livhanna
19:45
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
19:43
1066 0a82 390
Reposted fromolczimusial olczimusial viaeibhlin84 eibhlin84
19:35
9459 d73d 390
19:35
6653 5f54 390
Reposted fromhagis hagis viasilentsoul silentsoul
19:34
6666 dfd3 390
Reposted fromhagis hagis viasilentsoul silentsoul
19:09

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

17:41
2059 1474 390
"Cthulhu Rises" By Edouard Noisette, Digital, 2014
Reposted fromvolldost volldost viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
17:41
6475 e191 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakartoNik kartoNik
17:38
3754 5894
Reposted fromels els viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl