Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

15:42
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
15:40
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
15:40
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viapsycha psycha

July 18 2018

19:26
17:03
1533 aeec 390
Reposted fromnutt nutt viajustonebullet justonebullet
14:12
4322 c8c1 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
14:11
Reposted fromfx00 fx00 viastrzepy strzepy
14:08
13:23
13:22
13:22
7058 102a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

July 17 2018

22:42
8967 e4a7 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaisnotcominghome isnotcominghome
22:42
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viayeanne yeanne
22:41
9177 32e7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahawak hawak
22:39
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaxannabelle xannabelle
22:11
4484 5636 390
Reposted bydesperateeetobecontinuedHypothermiajustonebulletoipojarahornypigeonwybuchmuzgujazonnieobecnoscLaColielaparisienneltementispenetraliaszarakoszulaladymartinifalkaa
21:38
Wiara, tak jak miłość-  może realizować się jedynie w wolności.
— SoSpecial
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
21:37
4260 421a 390

Drawings by Elliana Esquivel.

Reposted fromreverie reverie viastrzepy strzepy
21:34
Reposted fromposzum poszum viastrzepy strzepy
21:28
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacmollka cmollka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl