Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

14:16
SO WHAT
po raz drugi SO WHAT z totalnie innym wydźwiękiem
14:14
pozwolę sobie piszczeć i krzyczeć a nawet przeklinać, bo wstąpiła we mnie wolność i zamierzam ją w sobie zamknąć
14:11
4711 bd45 390

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

14:10
2261 fbd2 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaiwna naiwna
13:53
0215 a52b 390
13:53
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo vianaiwna naiwna
13:52
1450 36e4 390

Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.

a to moja róża.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
13:45
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viapoezja poezja
13:44
albo użalajmy się nad sobą razem, to przynajmniej zaczniemy się oswajać z faktem, że wszyscy siedzimy w tym razem!

yay
Reposted bystrzepy strzepy
13:43
8892 8a2a 390
Reposted fromcountingstaars countingstaars viavaka vaka
13:43
0656 6c8c 390

youcouldfuckingkissme:

Accurate representation of menstruation

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viavaka vaka
13:42
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMaryiczary Maryiczary
13:31
4782 973e 390
Reposted fromnyaako nyaako viamysoul mysoul
13:20
oranyranyrany udało się
jejkujejkujejku
Reposted byMaryiczary Maryiczary

June 26 2017

20:59
jestem w obcym mieście i cudownie jest mieć poczucie, że mam gdzie wracać.
20:50
20:45
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viarisky risky
20:24
20:24
5967 225f 390
20:23
8088 b574 390
żeby kobiecość była w sercu żyj dobrze
Reposted frommysoul mysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl